معرفی بهترین بسته های حجمی و نامحدود همراه اول

به گزارش وبلاگ نازنین، همراه اول به عنوان عظیم ترین اپراتور تلفن همراه در کشور بسته های اینترنت متنوعی را به مشترکان خود ارائه می دهد تا کاربران با توجه به میزان مصرف شان، بتوانند بهترین بسته اینترنت همراه اول را انتخاب کنند. برای خرید بسته های اینترنت همراه اول باید کد بسته ها را در تلفن همراه خود وارد کنید، این بسته ها در حجم های مختلف از 60 مگابایت تا چند صد گیگابایت و در بازه های یک ساعته تا یک ساله عرضه می شوند، البته شما از اینترنت نامحدود همراه اول نیز می توانید بهره ببرید.

معرفی بهترین بسته های حجمی و نامحدود همراه اول

اما یکی از عظیم ترین دغدغه های مشترکان همراه اول، تعداد زیاد بسته ها و سخت شدن انتخاب میان بسته های مختلف است، همراه اول بیش از 40 بسته مختلف را در حجم و مدت زمانی متفاوت عرضه می نماید، همین تعداد بالا موجب می گردد تا بسیاری از مشترکان برای انتخاب بسته مورد نظر خود با مشکل روبرو شوند.

تنوع زیاد، همواره هم خوب نیست و گاهی باعث سردرگمی کاربران می گردد، به همین منظور ما تصمیم گرفته ایم تا کد بهترین بسته های اینترنت همراه اول را در اختیار شما قرار دهیم.

در این مطلب بهترین و به صرفه ترین کد بسته های اینترنت همراه اول بر اساس بازه های زمانی مختلف و حتی بهترین بسته های اینترنت نامحدود همراه اول را از میان ده ها بسته مختلف انتخاب نموده و به شما معرفی می کنیم، با آی تی رسان همراه باشید:

بسته ها و قیمت های اعلام شده مربوط به تاریخ 1400.03.09 بوده و ممکن است در آینده تغییر کند.

بسته صبحانت تنها از 6 صبح تا 12 ظهر قابل استفاده است.

این بسته ها به وسیله اپلیکیشن همراه من نیز قابل خریداری هستند.

کد بهترین بسته های اینترنت یک روزه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
60 مگابایتتنها اعتباری16003154#*100*
500 مگابایت

دائمی / اعتباری

4900313#*100*
یک گیگابایتدائمی / اعتباری6400311#*100*
سه گیگابایتدائمی / اعتباری99003151#*100*
کد بهترین بسته های اینترنت هفت روزه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
200 مگابایتدائمی / اعتباری44003255#*100*
750 مگابایت

دائمی / اعتباری

8300323#*100*
2.5 گیگابایتدائمی / اعتباری13000321#*100*
6 گیگابایتدائمی / اعتباری195003251#*100*
بهترین بسته های اینترنت 30 روزه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
یک گیگابایت (100 مگابایت هدیه صبحانت)دائمی / اعتباری10400264#*100*
3 گیگابایت

دائمی / اعتباری

1900024#*100*
5 گیگابایتدائمی / اعتباری2360022#*100*
10 گیگابایت (یک گیگابایت هدیه صبحانت)دائمی / اعتباری29400262#*100*
8 گیگابایت صبحانتدائمی / اعتباری800033123#*100*
بهترین بسته دو ماهه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
18 گیگابایتدائمی / اعتباری62000411#*100*
کد بهترین بسته سه ماهه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
25 گیگابایتدائمی / اعتباری64000421#*100*
بهترین بسته چهار ماهه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
25 گیگابایتدائمی / اعتباری89900431#*100*
کد بهترین بسته های اینترنت شش ماهه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
50 گیگابایتدائمی / اعتباری119000441#*100*
کد بهترین بسته های اینترنت یکساله همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
70 گیگابایتدائمی / اعتباری159000451#*100*
بهترین بسته های اینترنت همراه اول ویژه مشترکین جدید
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
2 گیگابایتدائمی / اعتباری1040061131#*100*
5 گیگابایت

دائمی / اعتباری

1540061133#*100*
10 گیگابایتدائمی / اعتباری21900611342#*100*
15 گیگابایتدائمی / اعتباری27400611343#*100*
تنها بسته اینترنت نامحدود همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
1 تا 11 بامداد

450 گیگابایت مصرف منصفانه

دائمی / اعتباری1990033232#*100*

همراه اول به عنوان عظیم ترین اپراتور تلفن همراه در کشور بسته های اینترنت متنوعی را به مشترکان خود ارائه می دهد تا کاربران با توجه به میزان مصرف شان، بتوانند بهترین بسته اینترنت همراه اول را انتخاب کنند. برای خرید بسته های اینترنت همراه اول باید کد بسته ها را در تلفن همراه خود وارد کنید، این بسته ها در حجم های مختلف از 60 مگابایت تا چند صد گیگابایت و در بازه های یک ساعته تا یک ساله عرضه می شوند، البته شما از اینترنت نامحدود همراه اول نیز می توانید بهره ببرید.

اما یکی از عظیم ترین دغدغه های مشترکان همراه اول، تعداد زیاد بسته ها و سخت شدن انتخاب میان بسته های مختلف است، همراه اول بیش از 40 بسته مختلف را در حجم و مدت زمانی متفاوت عرضه می نماید، همین تعداد بالا موجب می گردد تا بسیاری از مشترکان برای انتخاب بسته مورد نظر خود با مشکل روبرو شوند.

تنوع زیاد، همواره هم خوب نیست و گاهی باعث سردرگمی کاربران می گردد، به همین منظور ما تصمیم گرفته ایم تا کد بهترین بسته های اینترنت همراه اول را در اختیار شما قرار دهیم.

در این مطلب بهترین و به صرفه ترین کد بسته های اینترنت همراه اول بر اساس بازه های زمانی مختلف و حتی بهترین بسته های اینترنت نامحدود همراه اول را از میان ده ها بسته مختلف انتخاب نموده و به شما معرفی می کنیم، با آی تی رسان همراه باشید:

بسته ها و قیمت های اعلام شده مربوط به تاریخ 1400.03.09 بوده و ممکن است در آینده تغییر کند.

بسته صبحانت تنها از 6 صبح تا 12 ظهر قابل استفاده است.

این بسته ها به وسیله اپلیکیشن همراه من نیز قابل خریداری هستند.

کد بهترین بسته های اینترنت یک روزه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
60 مگابایتتنها اعتباری16003154#*100*
500 مگابایت

دائمی / اعتباری

4900313#*100*
یک گیگابایتدائمی / اعتباری6400311#*100*
سه گیگابایتدائمی / اعتباری99003151#*100*
کد بهترین بسته های اینترنت هفت روزه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
200 مگابایتدائمی / اعتباری44003255#*100*
750 مگابایت

دائمی / اعتباری

8300323#*100*
2.5 گیگابایتدائمی / اعتباری13000321#*100*
6 گیگابایتدائمی / اعتباری195003251#*100*
بهترین بسته های اینترنت 30 روزه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
یک گیگابایت (100 مگابایت هدیه صبحانت)دائمی / اعتباری10400264#*100*
3 گیگابایت

دائمی / اعتباری

1900024#*100*
5 گیگابایتدائمی / اعتباری2360022#*100*
10 گیگابایت (یک گیگابایت هدیه صبحانت)دائمی / اعتباری29400262#*100*
8 گیگابایت صبحانتدائمی / اعتباری800033123#*100*
بهترین بسته دو ماهه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
18 گیگابایتدائمی / اعتباری62000411#*100*
کد بهترین بسته سه ماهه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
25 گیگابایتدائمی / اعتباری64000421#*100*
بهترین بسته چهار ماهه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
25 گیگابایتدائمی / اعتباری89900431#*100*
کد بهترین بسته های اینترنت شش ماهه همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
50 گیگابایتدائمی / اعتباری119000441#*100*
کد بهترین بسته های اینترنت یکساله همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
70 گیگابایتدائمی / اعتباری159000451#*100*
بهترین بسته های اینترنت همراه اول ویژه مشترکین جدید
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
2 گیگابایتدائمی / اعتباری1040061131#*100*
5 گیگابایت

دائمی / اعتباری

1540061133#*100*
10 گیگابایتدائمی / اعتباری21900611342#*100*
15 گیگابایتدائمی / اعتباری27400611343#*100*
تنها بسته اینترنت نامحدود همراه اول
حجم بستهسیمکارت دائمی/اعتباریقیمت(تومان)کد دستوری خرید
1 تا 11 بامداد

450 گیگابایت مصرف منصفانه

دائمی / اعتباری1990033232#*100*
منبع: انتخاب

به "معرفی بهترین بسته های حجمی و نامحدود همراه اول" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معرفی بهترین بسته های حجمی و نامحدود همراه اول"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید