بخش خصوصی تنها وسیله تبلیغات وزارتخانه ها نباشد، 1

به گزارش وبلاگ نازنین، خبرنگاران/خراسان رضوی رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی گفت: بخش خصوصی هیچ زمان در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های گردشگری نقشی نداشته است و تنها وسیله ای تبلیغاتی برای افراد، وزارتخانه ها و حتی سازمان ها بوده است.

بخش خصوصی تنها وسیله تبلیغات وزارتخانه ها نباشد، 1

امیر سزاوار در گفت وگو با وبلاگ نازنین با اشاره به اولویت های مورد توجه وزیر نو میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: با توجه به اوضاع به نظر نمی رسد که وزیر نو بتواند به تنهایی بر مسائل فائق آید؛ چراکه برای حل مسائل حوزه گردشگری علاوه بر وزارت میراث فرهنگی تمام نظام باید برای پیشبرد کار این حوزه را اراده نمایند و پس از آن با یک حرکت درست در راستای منطقی به حرکت بپردازند.

وی ادامه داد: در این راه وزیر نهایتا می تواند راه چاره نشان دهد که ارائه این راه چاره هم باید تحت یک خرد جمعی به دست آید و وزیر در این راه می تواند نهایتا یک مجری باشد.

حل مسائل حوزه گردشگری با همبستگی تمام دستگاه های اجرایی و قانون گذار

رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که در مقابل تحریم ها چه راه چارههایی باید تدبیر گردد، مدعی شد: به عقیده من در دوره گذشته اتفاق خاصی در حوزه تحریم ها رخ نداد و بیشتر شاهد اتفاقات منفی بودیم. به همین علت باید بدنه نظام و کل دستگاه های اجرایی، حقوقی و قانون گذار در کنار یکدیگر به همبستگی برسند تا بتوانند در این حوزه اتفاق خاصی را رقم بزنند.

سزاوار اعلام نمود: مسائل حوزه گردشگری را نمی توان تماما به گردن کرونا انداخت، در این پنج سال شرایط گردشگری لحظه به لحظه بدتر شده است و روزی نبوده است که گردشگری در کشور ما نسبت به روز قبل بهتر باشد.

وی ادامه داد: تحریم ها، اتفاقات سیاسی داخل کشور، عدم ارتباط با دیگر کشورها و در نهایت شیوع کرونا عواملی هستند که شرایط صنعت گردشگری و فعالان این حوزه را وخیم تر کرد. در نهایت برای حل مسائل و مسائل در زمان حضور وزیر نو هم باید خرد جمعی واقعی در نظام به وجود آید و تمام ارگان ها و سیستم ها اراده کار داشته باشند؛ برای مثال واکسیناسیون عمومی و لغو تحریم ها می تواند تاثیر زیادی بر برون رفت از این اوضاع داشته باشد.

رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی در مورد استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در دوره گذشته اسم کرد: بخش خصوصی هیچ زمان در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های گردشگری نقشی نداشته است. می توان گفت در 20 سال گذشته بخش خصوصی تنها وسیله ای تبلیغاتی برای افراد، وزارتخانه ها و حتی سازمان ها بوده است و در حال حاضر هم همچنان شاهد این موضوع هستیم.

سزاوار اضافه نمود: در نهایت امیدوارم که با حضور وزیر نو در مسائل گفته شده تغییر به وجود آید، نقش نداشتن بخش خصوصی در سیاست گذاری و تصمیم گیری ها بیش از این ادامه پیدا نکند و صحبت هایی که در حال حاضر مطرح شده است در این خصوص تنها جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.

نقش 80 درصدی بخش خصوصی دیگر کشورها در حوزه گردشگری

وی گفت: اگر به کشورهایی که در گردشگری پیروز عمل نموده اند و به لحاظ جغرافیایی از ما فاصله زیادی ندارند نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم که بخش خصوصی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مالی حوزه گردشگری این کشورها چیزی حدود 80 درصد نقش دارد. البته این اتفاق در کشور ما کاملا بالعکس است و مادامی که بخواهد این روش ادامه پیدا کند شرایط تغییری نخواهد نمود و به همین منوال ادامه پیدا می نماید.

رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی ادامه داد: البته در موضوع تبلیغات هم اوضاع در کشور ما فرق دارد، به این معنی که 80 درصد از حمایت های دولتی و تنها 20 درصد مربوط به بخش خصوصی است که بازهم کاملا برعکس عملکرد کشور ماست، باید گفت که امکان ندارد در زمینی جو بکاریم و گندم درو کنیم؛ در نهایت امیدواریم شعارهای داده شده محقق شوند.

با خروج دولت از حوزه گردشگری بسیاری از مسائل این حوزه قابل حل خواهد بود

سزاوار در پاسخ به این سوال که برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی چه تدابیری باید اندیشیده گردد، توضیح داد: در حقیقت هیچ اقدامی برای این کار لازم نیست به غیر از اینکه بخش دولتی دست از اداره امور گردشگری بردارد و یا به اصطلاح پایش را کنار بگذارد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی اسم کرد: از آنجایی که یکی از تاسیسات گردشگری مهم بخش هتلداری است در مشهد می بینیم که حجم عظیمی از بخش هتلداری و مراکز اقامتی همچنان تحت اداره و مدیریت دولت است. اینجا منظور از دولت، بدنه خود دولت نیست؛ چراکه تمام ارگان ها از جمله بیمه تامین اجتماعی، شهرداری، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و حتی ارگان های دولتی و نظامی در این شهر هتل دارند.

رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی اضافه نمود: اما اگر همین مراکز اقامتی به بخش خصوصی واگذار شوند، می توان گفت که اتفاق عظیمی اتفاق افتاده و به خودی خود 50 درصد مسئله حل شده، اما متاسفانه تا امروز این اتفاق رخ نداده است. جالب است بدانیم که به صورت قانونی برای ورود ارگان های دولتی به این حوزه موانعی طراحی شده که متاسفانه شاهد نقض قانون به وسیله این ارگان ها هستیم و می بینیم که به راحتی به این حوزه ورود می نمایند.

عدم رقابت بخش های دولتی با خصوصی نیمی از مسائل گردشگری را حل می نماید

سزاوار اضافه نمود: در نتیجه به عقیده من باید دولت خود را از حوزه گردشگری خارج کند و به عبارتی بخش های دولتی رقیب بخش خصوصی نباشند، رخ داد این اتفاق باعث خواهد شد که حداقل 50 درصد از مسائل گردشگری کشور به طور کامل حل گردد.

وی با اشاره به جمله گردشگری داخلی با موضوع خانواده در ایران اسلامی که به وسیله وزیر نو مطرح شد، اظهار کرد: این صحبت ها عملا شعارهایی زیبا هستند که از دولت ها و مسئولین قبلی هم شنیده ایم، اما مهم اینجاست که در عمل به کجا خواهیم رسید. شعارهای داده شده به وسیله دولت نمی تواند پاسخ یک ملت باشد و ما از مسئولین حوزه گردشگری انتظار حرکاتی به دور از شعار داریم.

رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی ادامه داد: پس از انتخاب ضرغامی به اسم وزیر نو وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حرف هایی که به وسیله ایشان زده شد قابل قبول است. به اسم مثال در بحث گردشگری و اثر خانواده با توجه به فرهنگ ایران بیشتر به فعالیت هایی توجه می کنیم که موضوع سفرهای خانوادگی را در بر گیرد. اصولا تاسیسات گردشگری باید بر مبنای خانواده باشد و به واسطه فرهنگ و اعتقادات مذهبی مردم مان باید بر روی بخش هایی که نقاط قوت هستند و می توان در آن ها پیروز بود، تمرکز کرد.

سزاوار اعلام نمود: به عقیده من برای محقق شدن صحبت هایی که در حال حاضر مطرح شده است باید حداقل 6 ماه منتظر ماند، پس از گذشت این مدت می توان دید که وزیر نو تا چه حد به بخش خصوصی اجازه ورود خواهد داد، در سیاست گذاری و برنامه ریزی ها پیروز عمل خواهد نمود و تا چه مقدار به وعده هایی که این روزها داده می گردد، عمل می نماید.

راستا تاریک گردشگری بدنه این حوزه را ناامید نموده است

وی توضیح داد: باید اضافه نمود که انجام تمام موارد گفته شده قبلی کار بسیار سختی است؛ چراکه علاوه بر تحریم ها، عدم برنامه ریزی ها، کرونا و ... با معضل عظیم ناامیدی در مردم و مشاغل رو به رو هستیم که به عقیده من عظیمترین مشکل سر راه وزیر نو خواهد بود.

رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی گفت: متاسفانه شاهد یک ناامیدی عظیم در بخش خصوصی و بدنه گردشگری هستیم و فعالان این حوزه به قدری راستا پیش روی خود در حوزه گردشگری را تاریک می بینند که حضور مدیری نو در این راستا را بی اثر می پندارند که علت آن وعده های پوچ تمام این سال ها و عدم مدیریت ها است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "بخش خصوصی تنها وسیله تبلیغات وزارتخانه ها نباشد، 1" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بخش خصوصی تنها وسیله تبلیغات وزارتخانه ها نباشد، 1"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید